Advertisement
D4s67fg-17459432-65df-4907-b679-ae39648006ea.png

Ang gawing makatao ng Table-Senpai ay ang isang fanon OC ay kasama dito sa ikalawang panahon ng Metallica Paradise. Ito ay ang guro ng gawing makatao na si Fuel-Chan, ang paboritong niyang estudyante sa klase noong grade 3.

Ang kanyang personalidad ay istrikto, ang ingay niya sa salita ay ang huni sa baso, ito ay ginagamit sa paglalagay sa mesa para sa kanyang pagsasalita.

Siya lamang ang guro na may katalinuhan sa mga kailangan sa patawa/memes, at tapos pigilan niya ang magpahid na dumi dito sa iba't-ibang mesa sa mundo.

Ang hindi gusto ni Table-Senpai ay ang mga iba't-ibang patong (fuel).


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.