FANDOM


Chizuru GenkinoChizuru Genkino/GalleryFuel-Chan
Gawing Makatao ng Fuel-ChanGawing Makatao ng Table-SenpaiKanako Kanayama
Karera sa mga Fanon OC's ng MetalliParaKinzoku NatsumeMaika Shikane
Mayumi MinamotoMetalliPara (banda)MetalliPara×Cringeworthy
MetalliPara×Cringeworthy: Limutin Na Ang Mundo...Metallica ParadiseMetari Genkino
Metari Genkino/GalleryMga Trabaho sa Kanilang KareraPamilya ni Kinzoku
Pastel Metallica (pangalan)Reiko Kuroiyo (anyo ng JPG)Reiko Kuroiyo (anyo ng PNG)
Table-SenpaiUserbox master list: Tauhan (canon)Wiki ng MetalliPara Fanon
Talaksan:-MetalliPara (Metallica + PriPara)- - Chizuru in difference!.pngTalaksan:3906f00c04e0a07e38612621c4ed700a.pngTalaksan:Bebc8d2dd22223d7e4d5574291133491.png
Talaksan:BlockedPastelMetallica.pngTalaksan:Chidzuru and Metally Genkino, and Maika Shikane (MetalliPara as OD).pngTalaksan:ChizuruInfo.png
Talaksan:ChizuruPortal3.pngTalaksan:Chizuru in metallic attire! (MetalliPara as Ojamajo Doremi Dokkan!).pngTalaksan:Community-header-background
Talaksan:Cringe on my Life Within My Drawings (with Mundo, Metallica, Logos, and Komachiis).pngTalaksan:D1be289-2bd6e825-fcd7-4fcb-b254-1892963f7952.pngTalaksan:D200a7r-071c51ab-ae7e-4e22-9509-76a01760b450.png
Talaksan:D243gbb-da42e16f-84cd-4f4e-a7c9-2e63c06d2f0b.pngTalaksan:D4s67fg-17459432-65df-4907-b679-ae39648006ea.pngTalaksan:D8jefa6-5efc1880-561e-4dfd-965a-cde5bf7c3436.png
Talaksan:D8jf9kg-25613017-c46a-42c3-ac40-52ea092e8599.pngTalaksan:Dbbytvx-ddc11c2f-5fe9-48fb-bdb0-433edccbe50a.pngTalaksan:Favicon.ico
Talaksan:Fuelchan.jpgTalaksan:Hindi Nakakatawa Yun.pngTalaksan:KanakoPortal.png
Talaksan:KinzokuPortal.pngTalaksan:Kinzoku Natsume winking.pngTalaksan:Logometallipara.png
Talaksan:MaikaPortal.pngTalaksan:Maika Shikane.pngTalaksan:MetalliPara as MottoOD characters! (Metallica PriPara).png
Talaksan:MetallicaParadiseMetalliParaWordmark.pngTalaksan:MetariInfo.pngTalaksan:MetariPortal2.png
Talaksan:More Cringe (feat. More Mundo, More Metallica, Monica, Pastel Me, and MiracleZutto).pngTalaksan:NothingElseMattersWikiWordmarkFanon.pngTalaksan:NoticeNotice.png
Talaksan:Official-wiki-wordmark.pngTalaksan:OfficialNamePartSilhouettePasuMeta.pngTalaksan:OfficialNamePastelMetallica.png
Talaksan:PastelMetallicaAngPangayayari.pngTalaksan:PastelMetallicaHindiGustoSaPangalan.pngTalaksan:ReikoPNG (Beware she looks like Bendy).png
Talaksan:Reiko Kuroiyo.jpgTalaksan:StopThisIsNotOkinasai.gifTalaksan:Swimming pool base by taartje101-d4b0v37.png
Talaksan:Tablesenpai.jpgTalaksan:WarningPamore.pngTalaksan:Wiki-background
Talaksan:Wiki-wordmark.pngTalaksan:Wiki.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.