Wiki ng MetalliPara Fanon
Advertisement
StopThisIsNotOkinasai.gif
"Tigil!! Hindi ito "Okinasai"!!"
BABALA: Ang series na ito ay may hindi totoong letra, advance mag-isip na eksena, at sira-sa-tainga nagpasok sa mga meme. Basahin sa iyong sariling panganib!


Ang cringeworthy na buhay bago ako mag-post ng bago... yay

Ang MetalliPara x Cringeworthy ay isang series tinutungkol para kay Table-Senpai at Fuel.

Mga Tauhan (biktima)[]

  • Mundo
  • Metallica
  • Komachi
  • Logo ng mga iba't-ibang Wikis
Advertisement