Advertisement
MetalliPara as MottoOD characters! (Metallica PriPara).png

Ang MetalliPara ay ang isang banda nakatira sa series, ang Metallica Paradise.

Miyembro

Tingin ang seksyon dito sa artikulong ito.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.