Wiki ng MetalliPara Fanon
Advertisement

Ang mga pamilya ni Kinzoku ay ang pangalawang tauhan dito sa Metallica Paradise. Sila ay ang miyembro nito, kilala rin sila bilang ang Pamilyang Natsume, ang pangyayari ni Kinzoku Natsume para sa kanila.

Miyembro sa Pamilyang Natsume[]

  • Akari Natsume - ang ina ni Kinzoku, Tenkei, at Kimoto.
  • Makise Natsume - ang ama ni Kinzoku, Tenkei, at Kimoto. Natakot si Kinzoku, maliban sa mga kapatid, Si Makise ay kakaiba at masaya dito sa ayos na lugar.
  • Tenkei Natsume - ang kuya ni Kinzoku at Kimoto, at siya lamang ay tinutukoy sa pangalang "Fuel-Chan", sa pamamagitan ng kanyang kapatid, si Kimoto.
  • Kimoto Natsume - ang ate ni Kinzoku. Siya ay tahimik at matulungin sa kanyang pamilya. Siya ay ang tinutukoy sa kanyang kuya.